Tijd om te chillen!
Linda van der Laan

Aan doelen bouwen én scoren!

Jong of oud, groot of klein, man of vrouw, iedereen kent periodes in het leven die moeilijk of verwarrend zijn. Doelen lijken onbereikbaar en dat terwijl de druk groot is om te presteren. Via social media volgen we elkaar en o, o, wat hebben we het allemaal goed. Niet dus! Geen nood, want coaching gaat je leven écht fijner maken.

Hoe gaan we dat doen? Het is belangrijk om eerst de oorzaken van je problemen of uitdagingen te doorgronden. Daarvoor blikken we terug op het verleden om het heden in het juiste perspectief te zien. Wie of wat heeft jouw leven beïnvloed en welke omstandigheden werken in je voordeel en welke in je nadeel? Wat zijn jouw overtuigingen en welke invloed hebben die op het wel of niet bereiken van jouw doel. Kortom, we gaan samen op zoek naar de onderliggende oorzaak. Als we die helder hebben, kunnen we doelen stellen en werken aan verbetering.

Door het zetten van kleine, duidelijke stapjes en het ervaren van succesjes word je die persoon die je voor ogen hebt. Geen zweverig of zwaar gedoe, gewoon met veel nuchterheid én luchtigheid. Het is de bedoeling dat we ook samen plezier hebben. En uiteindelijk . . . kijk je achterom en ben je trots op jezelf!